top
Aborcja vs życie - dlaczego ten wybór jest kluczowy? Znaczenie postawy za życiem
We współczesnym świecie ochrona i szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia wymaga wielostronnych działań. Przeciwko ludzkiemu życiu są skierowane wojny, zabójstwa, akty samobójcze, alkoholizm, uzależnienie o narkotyków i wiele innych. Szczególne znaczenie ma promocja i poszanowanie ludzkiego życia w jego prenatalnej fazie, gdyż jest ono brutalnie niszczone na niezwykle szeroką skalę.
 

 

Poparcie dla aborcji vs postawa za życiem

 

 

Nieurodzone dziecko często jest pozbawiane praw człowieka, należnej mu ochrony i szacunku. Niektóre organizacje międzynarodowe propagują tzw. zdrowie reprodukcyjne, przyznając kobiecie tzw. prawo do decyzji o pozbawieniu go życia.

Dlatego tak ważne jest kształtowanie i upowszechnianie postaw poszanowania ludzkiego życia. Postaw, które w zgodzie z nauką pozwalają traktować ludzi przed narodzeniem podobnie jak tych, którym dane już było się urodzić.

Postawa „za życiem” charakteryzuje się m.in.:

 

  • wdzięcznością i szacunkiem za dar życia oraz pragnieniem, aby wszyscy je chronili, czego konsekwencją jest bezpośrednie wspieranie prawa do życia i rozwoju każdego dziecka w okresie prenatalnym (choćby tylko we własnym otoczeniu);
  • staraniem, aby każde poczęte dziecko było przyjmowane z miłością i otaczane troską, czego przejawem jest bezpośrednia pomoc kobietom w ciąży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, a także osobom niepełnosprawnym. To także fachowa pomoc psychologiczna dla kobiet w ciąży kryzysowej oraz cierpiących na zespół poaborcyjny;
  • uznaniem rodziny za wielką wartość i fundament społeczeństwa, wzmacnianie macierzyństwa i ojcostwa, optowanie za aktywną polityką prorodzinną samorządu i państwa;
  • poszanowaniem praw matki i ojca do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami;
  • pogłębianiem wiedzy na temat rozwoju prenatalnego człowieka, a także podejmowanie szerokiej edukacji społecznej w tym zakresie;
  • używaniem pozytywnego języka ukazującego problematykę ochrony ludzkiego życia oraz prenatalnego rozwoju człowieka,
  • wspieraniem instytucji, w tym organizacji pozarządowych podejmujących zadania opieki nad dzieckiem poczętym, jego matką i rodziną.

 
Czym jest postawa prolife za życiem

 

 

 

Dlaczego warto promować pokojową postawę za życiem?

 

 

Duże znaczenie dla postawy „za życiem” ma życzliwe i pozytywne pozyskiwanie osób i poparcia społecznego dla ochrony ludzkiego życia. Największym deficytem obecnego życia społecznego w Polsce jest brak spokojnych, wyważonych rozmów, w których przedstawia się argumenty. Doświadczenie pokazuje, że zwolennicy aborcji w merytorycznej konfrontacji z naukowymi argumentami za życiem wykazują najczęściej jedną z dwóch postaw: wycofanie i utwierdzenie się w błędnym przekonaniu bądź pogłębienie dialogu i autorefleksja otwierająca drogę do zmiany poglądów.

Dlatego przeciwne postawie „za życiem” jest zachowanie agresywne, tworzenie podziałów i konfrontacji, a także piętnowanie kobiet, które dokonały aborcji. Sprzyja to odpychaniu w miejsce pozyskiwania dla zmiany postaw, w kierunku szacunku dla ludzkiego życia.


Przeczytaj także: Sławomir Olejniczak - kim jest Prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej?

 
Z nietypową prośbą zwrócił się przez Facebooka znany i lubiany w Polsce prolifer - ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Założyciel Bractwa i Fundacji Małych Stópek uchronił przed śmiercią kolejne poczęte dziecko, biorąc pod opiekę pewną 17-letnią dziewczynę. Wobec oburzającej postawy jej rodziców, prośba ks. Kancelarczyka nabiera szczególnego znaczenia. Z jednej strony dotyczy bowiem wsparcia młodej osoby w trudnym momencie życia, z drugiej zaś strony - zapobiegnięcia przestępstwu, jakim byłoby przymuszenie do aborcji.
Przeciwko ludzkiemu życiu są skierowane wojny, zabójstwa, akty samobójcze, alkoholizm, uzależnienie o narkotyków i wiele innych. Szczególne znaczenie ma promocja i poszanowanie ludzkiego życia w jego prenatalnej fazie, gdyż jest ono brutalnie niszczone na niezwykle szeroką skalę.
Aborcja i eutanazja to dwie strony tego samego medalu. Medalu, którym zasłaniają się przeciwnicy życia, ciągle manipulujący opinią społeczną i dążący do upowszechniania się norm prawnych legalizujących zabijanie niewinnych ludzi – tych najmłodszych i tych najstarszych. Obnażaniem prawdy o bezwzględności wysłanników cywilizacji śmierci od ponad dwudziestu lat zajmuje się Stowarzyszenie Piotra Skargi z Krakowa, kierowane od początku przez prezesa Sławomira Olejniczaka.
Aborcja oznacza odebranie życia nienarodzonemu dziecku. Jako taka jest równoznaczna z zabójstwem. Fakt ten podkreśla też Katechizm Kościoła Katolickiego. Zgodnie z nim „życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia”. Jak do tego niezmiennego prawa odnosi się praktyka postępowania z tzw. pigułkami antykoncepcji awaryjnej czyli de facto – środkami wczesnoporonnymi?
Dożyliśmy momentu, w którym za działalność społeczną na rzecz dzieci można zostać pobitym, a Twój samochód oberwie kamieniem. Swoisty festiwal przestępstw wykonał na warszawskim Wilanowie człowiek, którego twarz utrwaliła kamera. Ofiarą padł wolontariusz Fundacji Pro, ponadto uszkodzony jest wóz należący do tej organizacji. Zamieszczamy zdjęcia z niej pochodzące i prosimy o ich udostępnianie wśród znajomych. Policja wciąż poszukuje tego groźnego bandyty.
W nowym komunikacie dla mediów dyrekcja szpitala powiatowego w Pszczynie ponowiła wyrazy współczucia wobec rodziny zmarłej 30-letniej Izy. Poinformowano ponadto, iż w wyniku wewnętrznej kontroli zawieszono umowy z dwoma lekarzami, którzy pełnili dyżur na zmianie, podczas której doszło do śmierci pacjentki.
Od kilku dni zalewani jesteśmy kłamstwem i manipulacjami na ogromną skalę. Sprawę śmierci – owszem, dramatycznej i bardzo przykrej – pojedynczej kobiety perfidnie wykorzystują do brudnej politycznej gry zwolennicy aborcji. Pora przyjrzeć się faktom i obnażyć kłamstwa w sprawie śmierci trzydziestolatki w pszczyńskim szpitalu.
Po latach aborcyjnego szału w Stanach Zjednoczonych, po przesuwaniu bariery wieku dziecka w łonie matki, w którym można go uśmiercić, pojawiają się iskierki nadziei. Czy doczekamy czasu, w którym w USA każde życie będzie miało szanse?
Jeśli ktoś umiera z głodu, a jego lęk odrzuca przedmiot tego głodu, jedzenie, wiemy, że osoba ta cierpi na zaburzenie (anorexia nervosa). Jeżeli ktoś nie potrafi współczuć, kiedy widzi osoby cierpiące, albo co gorsza odczuwa przyjemność płynącą z ich cierpienia, a jednocześnie staje się sentymentalny na widok porzuconego kotka, rozpoznajemy zaburzenie emocjonalne (psychopatia).
Wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej funkcjonuje wiele niezgodnych z prawdą twierdzeń. W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy stwierdzające m.in., że wyrok ten rzekomo nie zmienia stanu prawnego w Polsce lub też, że wpływa na inne przesłanki dopuszczalności aborcji. Liczne wprowadzające w błąd informacje związane z tą sprawą mogą prowadzić do nacisków wobec lekarzy i władz szpitali, zmierzających do wymuszenia przeprowadzania aborcji na podstawie uchylonego przepisu. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przekazał do dyrekcji placówek medycznych memorandum mające na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wyroku TK i jego skutków.